Woongroep versus kamerverhuur

Nu de druk op de woningmarkt steeds groter wordt zien we ook in Rotterdam steeds meer alternatieve vormen van verhuur. Eén daarvan is de woongroep. In Amsterdam en Utrecht komt deze vorm van verhuur vaak voor. Het is een populaire manier van een woning delen in steden waar veel krapte op de woningmarkt heerst. In Rotterdam zien we ook steeds vaker dat woonruimte speciaal verbouwd en ingericht worden voor woongroepen. Het AD schonk er vorige week aandacht aan in dit artikel

Wat is een woongroep precies?

Een woongroep is een groep vrienden of bekenden die samen een duurzaam huishouden vormen. De nadruk ligt hier op duurzaam. Het is namelijk niet de bedoeling dat het een verkapte vorm van kamerverhuur wordt: grote groepen mensen die in één huis wonen, ieder zijn of haar eigen leven, veel wisseling onder bewoners en daardoor overlast voor naaste buren.

Waarom is een woongroep geen kamerverhuur

Een woongroep wordt gezien als een duurzaam huishouden. Om die reden valt deze vorm van samenwonen onder de noemer ‘wonen’. Bij een duurzaam huishouden gaat men er vanuit dat de bewoners de intentie hebben om langdurig met elkaar samen te wonen.

Bij kamerverhuur vormen de bewoners geen duurzaam huishouden omdat zij niet de intentie hebben om langdurig met elkaar samen te wonen. Daarnaast delen zij ook geen huishouden, vaak kennen zij elkaar niet voordat ze de intrek nemen in de kamer van een woning. Hierdoor zijn er bij kamerverhuur vaker wisselingen van bewoners en minder binding met de buurt. Daarom kan er sneller kans zijn op overlast.

Waar moet een woongroep aan voldoen

In tegenstelling tot Amsterdam is het verhuren aan een woongroep in Rotterdam vergunningsvrij. Wel zijn er bepaalde eisen waar de woongroep aan moet voldoen:

  • Alle leden moeten ingeschreven zijn in het GBA;
  • Gemiddeld 12m2 vloeroppervlakte per bewoner beschikbaar;
  • Geen sloten op de tussendeuren;
  • De samenstelling van de groep mag per jaar 25% wijzigen;
  • Er is een gemeenschappelijke woonkamer;
  • Er is maximaal 1 keuken.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen over een ander onderwerp met betrekking tot investeren en vastgoed? Neemt u dan gerust contact met mij op! Daarnaast kunt u mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.