De expat housing

Doordat er veel multinationals en grote bedrijven in ons land gehuisvest zijn, is er een toename van personeel dat van buiten Nederland komt. Met name in de hoofdstad worden deze expats vanwege hun kwaliteiten voor de betreffende ondernemingen aangenomen. Expats verblijven langdurig in het land en uiteraard is huisvesting dan noodzakelijk. De expat housing is een branche op zichzelf geworden.

Expat- Expat housing expat housing Rotterdam

Een expat is een “expatriate”, iemand die in een land verblijft dat anders is dan het land van herkomst. De reden hiervoor is dat de expat is uitgezonden of aangenomen door een werkgever. In Amsterdam wonen veel expats. Vele expats zijn afhankelijk van expat Housing – agentschappen of organisaties die het vinden van woonruimte voor expats tot hun specialisme hebben gemaakt.

Langdurig verblijf

Expats verblijven lang in het land, zo lang als de arbeidsovereenkomst het toelaat. Overigens blijft ook een groot deel van expats na het ontbinden van de overeenkomst in Nederland om bij een andere werkgever aan de slag te gaan. Een toename van expats die zich hier settelen wordt waargenomen. Woonruimte is dan essentieel. De expat housing is een bloeiende business. De verhuurprofessionals en rental agencies doen erg goede zaken. Inmiddels zijn er uitgebreide databanken voor kort en lang verblijf voor expats. Talloze bedrijven in onroerend goed in de stad beheren een uitgebreid scala aan huizen, speciaal gereserveerd voor expats. Expat housing is dus een echte specialisatie, gericht enkel op werknemers die niet uit Nederland komen. Overigens is het niet enkel voor individuele bewoning. Ook huizen voor koppels, gezinnen en gemeenschappelijke woonruimtes zijn in grote getale beschikbaar.

Rotterdam

Rotterdam is de meest dynamische stad van het land als het gaat om handelsondernemingen, multinationals en bestuurlijke instellingen. Hier zijn erg veel banen voor expats te vinden. De internationale cultuur kenmerkt de stad: het heeft een wereldse stemming en is vanwege de hoge concentratie van nationaliteiten erg aantrekkelijk bij expats. De expat-cultuur geeft de stad een internationaal elan, waarbij er een mooie smeltkroes van culturen ontstaat. Verhuren Rotterdam is er een rendabele activiteit die tevens voor de expat een wenselijke uitkomst heeft: een plezierig woonhuis.