Ongeveer een jaar geleden schreef ik al een klein stukje over de huisvestingsvergunning in Rotterdam. Een item dat nog steeds actueel én in ontwikkeling is. Wat is er inmiddels veranderd? En heeft de huisvestingsvergunning voor u als verhuurder ook consequenties? Ik vertel het u in deze blog.

Welke wijken en straten?

Ten opzichte van vorig jaar is het gebied waar de huisvestingsvergunning van kracht is uitgebreid met Tarwewijk en Strevelsweg, de even nummers aan de Vreewijk kant.

Welke gegevens moet een huurder aanleveren

Het aantal gegevens dat een huurder moet aanleveren bij de vergunningsaanvraag is tevens uitgebreid. De huurder is verplicht om bij de aanvraag de volgende bewijzen met betrekking tot het inkomen aan te leveren:

  • De loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven.
  • De specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden.
    Let op! Met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning.
  • De meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien.
  • Een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

(bron: rotterdam.nl)

Gevolgen voor de verhuurder?

Heeft het voor u als verhuurder gevolgen als u een woning verhuurt in een huisvestingsvergunning gebied aan een huurder die niet voldoet aan de eisen? Ja dit heeft zeker gevolgen. Als een huurder geen huisvestingsvergunning krijgt mag deze niet in de woning wonen. De huurder kan zich in dat geval niet inschrijven in het BRP. Blijft de huurder toch in de huurwoning wonen dan krijgt u als verhuurder een bestuurlijke boete.

Hoe kunt u controleren of uw huurder zich daadwerkelijk inschrijft?

Het is dus van belang dat u zeker weet dat een huurder recht heeft op een huisvestingsvergunning én dat de huurder zich daadwerkelijk inschrijft in het BRP. U kunt dit controleren door bijvoorbeeld pas de sleutel te overhandigen als de huurder heeft aangetoond dat deze goedkeuring heeft gekregen vanuit de Gemeente Rotterdam en als de huurder kan aantonen dat deze vanaf een bepaalde datum daadwerkelijk ingeschreven is op dit adres. Let er wel op dat u pas vanaf de datum dat u de sleutel overhandigd huur gaat rekenen voor de woning.

Hoogte van de boete

De hoogte van de bestuurlijke boete is terug te vinden in de: Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam.

Eerste overtreding
Tweede overtreding
Derde overtreding
Vierde overtreding en verder
In gebruik geven van woning zonder huisvestingsvergunning
€ 2.000,–
€ 4.000,–
€ 8.000,–
€ 8.000,–
In gebruik geven van woning zonder huisvestingsvergunning vanuit een bedrijfsmatige exploitatie
€ 4.000,–
€ 8.000,–
€ 16.000,–
€ 18.500,–

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen op het gebied van verhuur, beheer of vastgoedbelegging? Neem dan contact met mij op, ik help u graag! Ook kunt u mij volgen via facebook of linkedin.