Als verhuurder van woonruimte in Rotterdam heeft u enkele wettelijke plichten waar u aan moet voldoen. Natuurlijk heeft de huurder enkele plichten, maar als verhuurder heeft u deze ook. Welke verplichtingen zijn dit? Ik vertel het u in deze nieuwe blog!

In principe kunnen er 3 ‘hoofd’ plichten onderscheiden worden. Welke dit zijn is bij wet vastgesteld.

  • Het ter beschikking stellen van het gehuurde
  • Het rustig genot geven
  • Het onderhoud van het gehuurde

Plicht 1: Ter beschikking stellen van het gehuurde

Volgens art. 7:203 BW moet de verhuurder, de huurwoning aan de huurder ter beschikking stellen. Welke datum dit exact is, wordt vaak afgesproken in de huurovereenkomst. Algemeen geldt vaak dat de ingangsdatum van de huurovereenkomst ook de dag is waarop de huurder de sleutel krijgt. De verhuurder stelt dus per die datum, de woning ter beschikking aan de huurder. Indien de verhuurder de woning niet op de afgesproken datum ter beschikking stelt aan de huurder is de verhuurder van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling vanuit de huurder is in dat geval niet nodig.

Plicht 2: Verschaffen van rustig woongenot

De plicht ‘het verschaffen van rustig’ woongenot houdt in dat verhuurder moet zorgen dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen. Hier hoort niet alleen de woning zelf bij maar ook eventueel ernstig overlast van buurtbewoners.

Plicht 3: Onderhoud van de woning / Gebrek aan de woning

Als verhuurder bent u verplicht groot onderhoud te verzorgen in de huurwoning en gebreken te hertellen. Voor rekening van verhuurder komt al het groot onderhoud, grote gebreken en grote reparaties. Denk hierbij aan reparaties en onderhoud dat hoort bij de constructie van de woning. Hier wordt ook wel eens de term ‘nagelvast’ gebruikt. Wie exact waar verantwoordelijk voor is, is bij wet geregeld.

 

Meer weten over dit onderwerp of een ander onderwerp dat te maken heeft met het verhuren van woonruimte? Twijfel dan niet om contact met mij op te nemen!