Het lijkt er nog niet op, maar over een paar weken begint officieel de herfst. Wellicht denkt u nu, wat heeft de herfst met het verhuren van woningen te maken? Misschien wel meer dank u denkt! De herfst is voor iedereen die zich bezig houdt met het technisch beheer van woningen een druk seizoen. Het is vaak het seizoen van lekkages, door bijvoorbeeld bladeren in de dakgoot, maar ook krijgen we in dit seizoen regelmatig meldingen van verwarmingsketels die het niet doen.

Onderhoud, wie is verantwoordelijk voor wat?

Maar wie is er nu verantwoordelijk voor wat? Er is altijd een gedeelte waar de huurder verantwoordelijk voor is, en er is ook een gedeelte waar een verhuurder verantwoordelijk voor is.

Volgens artikel 7:214 BW is een huurder verplicht op zijn kosten kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze zijn ontstaan door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Dit betekent dus dat een huurder verantwoordelijk is voor kleine herstellingen, mits deze zijn ontstaan doordat de verhuurder een gebrek niet verholpen heeft. Denk hierbij aan een lekkage door een verrotte dakgoot die door de verhuurder niet vervangen is.

Wat zijn kleine herstellingen?

Het vervangen van een dakgoot, is dat niet gelijk groot onderhoud? Inderdaad, het vervangen van een dakgoot kunnen we niet meer plaatsen onder ‘kleine herstellingen’. Maar wat zijn kleine herstellingen dan wel? In ‘Het besluit kleine herstellingen’ is door de wetgever heel precies uiteengezet waar een huurder nou allemaal verantwoordelijk voor is.

Hoe werkt het in de praktijk?

Elke verhuurder krijgt er wel eens mee te maken, een huurder die belt over een bepaald gebrek. Voordat u direct naar de huurwoning toesnelt of daar mensen voor inzet is het dus goed om even te checken of het daadwerkelijk uw plicht als verhuurder is om het gebrek te vervangen. Op rijksoverheid.nl is een makkelijke samenvatting te vinden om snel te bekijken wie verantwoordelijk is voor wat.

Over het algemeen geldt:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
  • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten. (bron: www.rijksoverheid.nl)

Tevens heeft de Rijksoverheid een tabel gepubliceerd waarin u heel makkelijk terug kunt vinden voor welk soort onderhoud u als verhuurder verantwoordelijk bent.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, twijfel dan niet om contact met mij op te nemen!