Steeds vaker komt het voor dat huurwoningen in Rotterdam niet alleen verhuurd worden aan gezinnen of stelletjes. Door het tekort aan studentenkamers merken we dat bijvoorbeeld studenten steeds vaker een woning willen delen. Ook zien we dit terug bij expats in het middensegment. Maar hoe werkt dat bij inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) bij de gemeente? Als verhuurder van woonruimte in Rotterdam bent u aan regels gebonden als het gaat om het aantal personen dat zich mag laten inschrijven op het adres dat u verhuurt. In deze blog leest u daar meer over.

Waarom een maximumaantal inschrijvers op 1 adres?

Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen heeft de gemeente Rotterdam regelgeving opgesteld met betrekking tot het aantal inschrijvers op 1 adres waar u geen vergunning voor nodig heeft. Wilt u meer personen huisvesten op 1 adres, dan heeft u hier een vergunning voor nodig. Dit kan bijvoorbeeld een vergunning zijn voor kamerverhuur.

Maximaal aantal inschrijvers op 1 adres

In de gemeente Rotterdam zijn de volgende samenstellingen vergunning vrij:

  • Stel of gezin (huishouden)
  • Kamerbewoning van max. 3 personen
  • Een huishouden + 1 of 2 afzonderlijke personen
  • Een huishouden + een huishouden van max. 2 personen

(bron: bewonerskompas Rotterdam)

Wat is een huishouden?

Onder een ‘huishouden’ wordt verstaan: een alleenstaande, of twee of meer personen die ten genoegen van burgemeester en wethouders hebben aangetoond, dat zij een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren;

(Bron: Huisvestingsverordening Rotterdam)

Wat is een duurzaam gemeenschappelijke huishouding

Er kunnen naast samenwonende stelletjes en gezinnen ook andere soorten ‘duurzaam gemeenschappelijke huishoudens zijn’. Denk hierbij aan 2 vrienden die samenwonen maar geen relatie met elkaar hebben. Er zijn bepaalde kenmerken waaruit kan blijken dat zij toch een duurzaam huishouden vormen. Een voorbeeld kan zijn dat zij samen een gemeenschappelijke rekening hebben waarvan de huur maandelijks betaald wordt.

(Bron: bewonerskompas Rotterdam)

Bent u van plan om woonruimte te verhuren aan meer dan 3 afzonderlijke personen, dan is het verstandig om bij de gemeente navraag te doen wat de exacte regelgeving is. Het is belangrijk om te vermelden dat elke gemeente haar eigen huisvestingsverordening mag opstellen. De regels met betrekking tot inschrijving kunnen per gemeente verschillen.

Uiteraard help ik u graag bij uw vraagstukken. U kunt altijd contact met mij opnemen.

Ook kunt u mij volgen via linkedin en facebook