De diplomatenclausule is een term die geregeld voorkomt in de woning verhuur markt. Maar wat is dat nou precies? Een diplomatenclausule kan zowel voor een huurder als voor een verhuurder gebruikt worden. In deze blog zal ik uitleg geven over het gebruik van een diplomatenclausule voor de verhuurder.

Tijdelijke uw woning verhuren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het aantrekkelijk is uw woning tijdelijk te verhuren. U gaat zelf als expat werken in het buitenland of u gaat voor een langere periode op reis. U wilt in ieder geval bij terugkomst in Nederland zelf uw woning weer gaan betrekken. Als dit op u van toepassing is dan is het verhuren met een diplomatenclausule zeker aan te raden.

Wat houdt de diplomatenclausule precies in?

De huurder wordt in Nederland dermate goed beschermd dat het bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moeilijk is (zo niet bijna onmogelijk) een huurovereenkomst op te zeggen. Sluit u een huurovereenkomst met een diplomatenclausule dan spreekt u eigenlijk met de huurder af dat de huurder in uw woning mag wonen in de tijd dat u bijvoorbeeld op reis bent. U spreekt daarom ook een duidelijk bepaalde tijd af waarin de huurovereenkomst geldt. Is deze afgelopen dan kunt u weer gebruik maken van uw eigen woning.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Niet iedereen kan zomaar gebruik maken van de diplomatenclausule. Als verhuurder moet u aan strikte voorwaarden voldoen. Voldoet u hier niet aan dan gaan direct de regels in voor de verhuur voor onbepaalde tijd waarbij de huurder erg goed beschermd wordt.

Tot 1 juli 2016 waren dit de voorwaarden waar u als verhuurder aan moest voldoen:

  • U heeft als verhuurder de woning zelf bewoond
  • De verhuurder heeft een belang om na de overeenkomst de woning weer zelf te bewonen, op deze manier voldoet de verhuurder aan de wettelijke regels voor ‘dringend eigen gebruik’ waar de diplomatenclausule een onderdeel van is
  • Het is de huurder duidelijk dat het om een tijdelijke overeenkomst gaat op basis van art. 7:274 lid 1b en 2 BW
  • De diplomatenclausule kan maar 1 keer worden toegepast. Zodra een huurder verlengd of er komt opeenvolgend een andere huurder in de huurwoning dan gaan direct de regels gelden voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

(bron: http://www.rechtsbeschermer.nl/de-diplomatenclausule-in-de-huurovereenkomst)

Wat is er vanaf 1 juli 2016 veranderd?

  • De diplomatenclausule mag nu ook gebruikt worden voor meerdere opeenvolgende huurders
  • De overeengekomen tijdelijke huurtermijn kan verlengd worden

(bron: www.vbo.nl)

Hoe stel ik de huurovereenkomst op?

In de huurovereenkomst moet duidelijk vermeld staan dat het gaat om een tijdelijke huurovereenkomst waar een begin en einddatum in opgenomen is. Ook moet er een beding in staan waarbij de huurder bij einddatum de woning weer schoon en schadevrij oplevert. Tot slot is het belangrijk dat u verwijst naar de wettelijke grondslag van de diplomatenclausule, art. 7:274 lid 2 BW.

Hulp van een verhuurmakelaar

Als u uw woning gaat verhuren is het belangrijk dat u voldoet aan de regels waaronder u verhuurt. Laat u zich dus altijd begeleiden door een gecertificeerde verhuurmakelaar. Als gecertificeerde VBO makelaar ben ik op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Benader mij via Linkedin en ik help u graag!