Verhuurt u een appartement in Rotterdam of wellicht in een buurtgemeente, dan krijgt u te maken met gemeentelijke belastingen. Wat dit precies voor u als verhuurder betekent leg ik u uit in deze blog.

Welke belastingen zijn er?

Welke belastingen er zijn hangt een beetje af van de gemeente. Kijken we specifiek naar Rotterdam dan krijgt u als particuliere verhuurder te maken met de volgende belastingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerendezaakbelasting
 • Rioolheffing
 • Waterschapsbelasting
  • Zuiveringsheffing
  • Verontreinigingsheffing
  • Watersysteemheffing
  • Wegenheffing

Wie betaalt wat?

Als een huurder geregistreerd is bij het BRP (basisregister personen) dan wordt het gebruikersgedeelte automatisch door de gemeente gefactureerd naar de huurder. Dit komt omdat de huurder de gebruiker is van de woning.

Er zijn echter ook belastingen die u als eigenaar van onroerend goed zelf moet betalen. Dit is het zogenaamde ‘eigenaren gedeelte’. De gemeente waar uw vastgoed zich bevind zal u automatisch een factuur sturen.

Wat zijn de tarieven in 2019?

De tarieven voor afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting zijn al bekend en terug te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.

De waterschapsbelasting wordt voor de Gemeente Rotterdam geregeld door Waterschap Delta. Tijdens het schrijven van deze blog waren de tarieven voor 2019 nog niet bekend. Wel kunt u hier de tarieven van 2018 terugvinden.

Mijn huurder is niet ingeschreven in het BRP

Soms komt het voor dat uw huurder niet is ingeschreven in het BRP. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als uw huurder een expat is en hier maar voor een korte en tijdelijke periode komt wonen. De gemeente zal u als eigenaar in dat geval ook aanschrijven voor het gebruikersgedeelte. U kunt er op 2 manieren voor zorgen dat uw huurder de kosten voor het gebruikersgedeelte voor zijn rekening neemt.

De eerste manier is de woning verhuren inclusief gemeentelijke belastingen. Doordat de belastingtarieven bekend zijn kunt u vooruit berekenen welk bedrag uw huurder aan belasting aan u zou moeten voldoen. Dit kunt u bij de huur rekenen.

Een tweede manier is de factuur voor het gebruikersgedeelte door factureren aan de huurder. Hier kunt u ook een clausule voor opnemen in het huurcontract. In de standaard ROZ en VBO modellen is een clausule hiervoor opgenomen. Nadeel hiervan is wel dat u soms de aanslag pas krijgt als uw huurder alweer verhuisd is. Zeker als het een expat betreft is het dan moeilijk om de factuur nog betaald te krijgen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u vragen over andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.