Verhuur van woonruimte

Bent u een verhuurder en verhuurt u woonruimte in Rotterdam? Dan kunt u een boete krijgen als u niet conform de regelgeving van de gemeente verhuurt. Onlangs kwam er een filmpje online dat de gemeente Rotterdam in samenwerking met het TV programma Flikken Rotterdam heeft gemaakt.

Spookbewoning

In dit filmpje komt naar voren wat men bedoelt onder spookbewoning en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor u als verhuurder. Spookbewoning komt binnen de gemeente Rotterdam voor in met name anonieme appartementen complexen. Vaak gaat het hier om drugshandel of andere illegale praktijken.

Boete

Indien er illegale praktijken in uw huurwoning plaatsvinden zal de gemeente u een boete opleggen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw vastgoed voor een bepaalde periode gesloten wordt. U kunt in dat geval uw woning niet verhuren en dus geen huurpenningen innen.

Richtlijnen vanuit de gemeente

De gemeente Rotterdam heeft richtlijnen opgesteld voor goed verhuurderschap. Als u deze richtlijnen volgt kunt u criminaliteit in uw huurwoning proberen te voorkomen. De richtlijnen bestaan onder andere uit:

  • Controleer de identiteit van uw huurder
  • Vraag een bewijs van inkomen
  • Accepteer geen contante betalingen
  • Houd toezicht op de woning
  • Vraag om een kopie van inschrijving BRP
  • Let erop dat u zaken doet met een betrouwbare verhuurmakelaar
  • Verhuur uw woning of woonruimte alleen met een huurcontract

Wat kunt u als verhuurder doen

Zorg dat u op de hoogte bent van de regelgeving vanuit de Gemeente Rotterdam voor goed verhuurderschap. Via cursussen en masterclasses over verhuren, screenen en controleren kunt u uw kennis verdiepen.

Verhuurt u uw vastgoed via een makelaar? Zorg er dan voor dat u altijd het dossier van de huurder ter inzage krijgt om te beoordelen en dat u zelf de huurovereenkomst tekent met de huurder.

Een betrouwbare makelaar kunt u herkennen voor het VBO lidmaatschap tevens kunt u ervan uit gaan dat verhuurmakelaars die met Huurcheck werken een goed screeningsbeleid hebben.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.