Als u woonruimte gaat verhuren kunt u ervoor kiezen om een all-inhuur te vragen. U verhuurt de woning dan inclusief voorzieningen. Onder voorzieningen wordt vaak verstaan gas, water en licht. Maar ook andere voorzieningen kunnen opgenomen worden in de huurprijs. Denk hierbij aan meubilering, stoffering, gemeentelijke belastingen en tv en internet.

All-inhuur

Als een verhuurder in de huurprijs geen onderscheid maakt tussen de huur en de servicekosten dan noemen we dit een ‘all-inhuur’. Servicekosten is in dit geval een verzamelnaam voor alle kosten die onder de voorzieningen kunnen vallen. All-inhuur komt bijvoorbeeld nog wel eens voor op het moment dat er kamerverhuur gevoerd wordt en er maar 1 energiemeter in het object aanwezig is. Omdat het individuele gebruik van een huurder in dat geval niet te meten is, wordt er gekozen voor een all-inhuur.

Nadelen van all-inhuur

Het grote nadeel van all-inhuur is dat de huurprijs niet inzichtelijk is. Een huurder weet niet goed welk gedeelte van de huur voor de woning is en welk gedeelte voor de servicekosten. Ook is voor een verhuurder op deze manier niet altijd inzichtelijk of de all-inhuur ook alle kosten dekt.

Huurprijs alsnog splitsen

Om toch inzicht te krijgen in de huurprijs kan een huurder bij de huurcommissie vragen om een splitsing van de huurprijs. Indien huurder en verhuurder er samen niet uitkomen kan een huurder naar de huurcommissie stappen. Dit is voor een verhuurder niet gunstig omdat de huurprijs door de huurcommissie vastgesteld wordt op 55% van de maximale huurprijsgrens. Het voorschot aan servicekosten wordt door de huurcommissie vastgesteld op 25% van de maximale huurprijsgrens.

Splitsen van de huurprijs

Wilt u uw woning toch verhuren met bijvoorbeeld nuts of inboedel? Dan is het aan te raden de huurprijs te splitsen. Dit betekent dat u in het huurcontract de kale huur opneemt en een bedrag voor de servicekosten. Wat er dan precies onder de servicekosten valt kunt u later specificeren in een bijlage.

Bron: Middelhoven, H.N. & Kist, J. (2015) Huurrecht Begrepen

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via facebook, Instagram of linkedin.