Kamerverhuur kan een populaire vorm zijn van verhuur. Belangrijk is om te weten dat kamerverhuur vaak aan regels onderworpen is. Deze regels kunnen per gemeente weer verschillen. Het is daarom goed om de regels na te kijken in de gemeente waar u een woning(en) verhuurd. De regels kunt u vaak terug vinden in de huisvestingsverordening of op de website van de gemeente.

Onzelfstandige woonruimte

Als we het over kamerverhuur hebben, dan hebben we het automatisch over onzelfstandige woonruimte. Een onzelfstandige woonruimte is voor de wet, woonruimte waar de bewoners wezenlijke faciliteiten moeten delen met andere bewoners zoals bijvoorbeeld een wc of een keuken. De kamer die de huurder huurt kan op slot en is dus een privé domein. Ook sluit u per kamer een apart contract. De verschillende huurders hoeven elkaar dus niet te kennen.

Aantal registraties in het BRP per adres

Hoeveel kamers u per woning zonder vergunning mag verhuren, verschilt per gemeente. Ook kan het voorkomen dat er zelfs op wijk of straatniveau binnen een gemeente andere regelgeving is. Check daarom altijd het geldende beleid als u aan kamerverhuur wilt gaan doen.

In Rotterdam mag u maximaal 3 kamers verhuren aan 3 verschillende huurders zonder dat u een kamerverhuurvergunning aan hoeft te vragen. Wilt u meer dan 3 kamers verhuren aan meer dan 3 personen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Kamerverhuurvergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via de website van de gemeente. De gemeente Rotterdam bekijkt in het afgeven van de vergunning in welke mate de studenten een positieve bijdrage leveren aan de wijk. Ook wil de gemeente dat de huurders vrijwilligerswerk doen in de wijk of buurt. Bij het aanvragen van de vergunning moet u ook een (concept) huurovereenkomst meesturen waarin het soort vrijwilligerswerk wordt benoemd en een handhavingsclausule in verband met het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. De doorlooptijd voor het aanvragen van de vergunning is 8 weken.

Beleid kan veranderen

Ook beleid voor kamerverhuur is aan verandering onderhevig. Afgelopen week verscheen in het nieuws dat gemeente Rotterdam voornemens is de toekenning voor een kamerverhuur vergunning in 4 wijken voor een jaar stop te zetten. Het gaat om de wijken:

  • Kralingen-West
  • Kralingen-Oost
  • Middelland
  • Nieuwe Westen

Puntentelling bij onzelfstandige verhuur

De huurcommissie hanteert een aparte puntentelling voor onzelfstandige verhuur. Houdt hier rekening mee op het moment u kamers gaat verhuren. De ervaring leert dat wanneer u teveel huur vraagt en 1 huurder laat zijn huurprijs toetsen bij de huurcommissie, de rest van de huurders vaak volgt. Dit kan gigantisch drukken op het door u beoogde rendement.

Huurcontract voor onzelfstandige woonruimte

Tot slot is het belangrijk dat u het juiste huurcontract sluit. U verhuurt immers geen zelfstandige woonruimte, maar onzelfstandige woonruimte. Neem in het huurcontract goed op over welke kamer het gaat, hoe de huurprijs is opgebouwd en de geldende huisregels. Wilt u een huurcontract voor bepaalde tijd sluiten? Dan mag dit voor maximaal 5 jaar.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op. U kunt me ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.