6 september 2019 werden er nieuwe maatregelen aangekondigd om de vermogensrendementsheffing in box 3 te hervormen. Ongeveer 1.35 miljoen spaarders zullen straks geen belasting meer betalen over hun spaargeld in Box 3. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij wordt. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dit in een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belasting betalen over spaargeld

Volgens Staatssecretaris Snel vinden veel spaarders in Nederland het onrechtvaardig dat zij belasting over hun spaargeld moeten betalen. Op dit moment worden spaarders in Nederland belast alsof een deel van hun bezittingen uit vermogen bestaat. Ook als zij alleen spaargeld hebben en geen beleggingen.

3 vermogensbestanddelen

In het voorstel staat dat de fictieve rendementen waar de belastingheffing op gebaseerd is hetzelfde blijft, maar de fictieve samenstelling van het vermogen komt te vervallen. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen 3 vermogensbestanddelen, te weten: bankrekeningen, beleggingen en schulden. Deze 3 bestanddelen krijgen allemaal een eigen fictief rendement toegerekend. De rendementen worden jaarlijks herzien.

Gevolgen van de herziening

Het gevolg van dit voorstel is dat box 3 spaarders er fors op vooruit zullen gaan. Dit komt omdat het fictieve rendement op hun spaargeld voor 100% gaat gelden en niet meer voor een (groot) deel gebaseerd is op een veel hoger fictief rendement voor beleggingen.

De (vastgoed) belegger zal de rekening gepresenteerd krijgen van de lastenverlichting voor de spaarder. De belastingdruk voor een belegger die met eigen vermogen vastgoed gekocht heeft zal gaan stijgen. Voor de belegger die zijn beleggingen met leningen heeft aangeschaft zal de belastingdruk nog verder toenemen.

Vastgoed aankopen binnen een vennootschap

In een recent artikel op vastgoedjournaal.nl halen Hoite Schaap en Dion Wetterhahn aan dat het wellicht voordeliger kan zijn om als vastgoedbelegger uw vastgoed in een vennootschap aan te kopen. Een BV wordt immers belast over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en niet met een fictief rendement. Maar ook het opzetten van een BV en het bijhouden van een administratie kost geld. Het is om die reden aan te raden uwzelf goed te laten voorlichten welke vorm voor fiscaal gezien het meest aantrekkelijk is.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op 20 september geeft Izaak Koppejan, fiscalist een masterclass ‘Fiscale aspecten in Vastgoed’. U kunt zich hier registreren voor deze masterclass.