Rotterdam Zuid bruist en leeft. Na de goedkeuring voor het project Feijenoord City is er nu door het college van b en w ook akkoord gegeven voor de gebiedsvisie van Stadionpark. Wat gaat er allemaal veranderen en verbeteren in dit gedeelte van Rotterdam Zuid?

Sporten in een natuurlijke omgeving

Binnen het project Stadionpark is er veel aandacht voor groen en de mogelijkheid om hierbinnen verschillende sporten te beoefenen. Voor zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband.

Een eenheid creëren

Het doel van de Gebiedsvisie Stadionpark is een eenheid te creëren tussen sportfaciliteiten, recreatie, winkels, mobiliteit en bedrijven. De conclusie is dat de gebieden in de huidige situatie op zichzelf staan en niet in verbinding. Hier liggen bijvoorbeeld nog grote verbeteringen voor het openbaar vervoer en de verbindingen tussen verschillende wegen.

De volgende gebieden maken deel uit van de Gebiedsvisie Stadionpark:

  • Het nieuwe voetbal stadion aan de Veranda
  • Het bedrijventerrein langs de Stadionweg
  • Eiland van Brienenoord
  • De Sportcampus
  • Park De Twee Heuvels

Woonvisie

Maar niet alleen de gebieden moeten een eenheid gaan vormen, ook is er een woon visie met 3 kerndoelen:

  • Accommoderen van gewenste woonmilieus die gevraagd worden door mensen met midden- en hogeren inkomens en hoger opgeleiden.
  • Zorgen voor meer gedifferentieerd woningbestand in gebieden waar dit nu nog eenzijdig is.
  • Versterken van woonmilieus in brede zin, met een profilering en aandacht voor kind vriendelijkheid.

Het doel voor Stadionpark is om woonmilieus toe te voegen die in Rotterdam nog weinig aanwezig zijn. Bijzonder wonen in een sportieve en recreatieve omgeving moet hierbij als een rode draad door de realisatie van woonruimte lopen. In totaal is er in Stadionpark ruimte voor minimaal 2500 woningen

Wat betekent dit voor de omliggende woonwijken?

Volgens de Gebiedsvisie zal Stadionpark met name van toegevoegde waarde zijn voor de wijken: IJsselmonde, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Feijenoord. De kwaliteit van de woonomgeving zal gaan stijgen door het vergroten van recreatieve mogelijkheden en een grotere diversiteit aan voorzieningen. Ook hier zal de verbinding tussen de wijken een belangrijke rol spelen. Die verbinding moet er namelijk voor zorgen dat voor die wijken de rivier een onderdeel wordt van de woonomgeving.

De gehele Gebiedsvisie kunt u hier lezen

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via facebook, Instagram of linkedin.