Elke verhuurder krijgt ermee te maken. De waarborg. Maar wat is een waarborg nou precies en waarvoor wordt het precies gebruikt?

Een waarborg

De waarborg wordt in vaktermen ook vaak ‘borg’ genoemd. Een borg is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt. De verhuurder houdt het in depot en kan dit bedrag achter de hand houden voor het verrekenen van eventuele schades aan het einde van de huurtermijn.

De hoogte van de waarborg

Een punt van discussie kan nog wel eens de hoogte van de borg zijn. Want wat is nou een redelijk borg bedrag? Het meest gangbare en voorkomende is 1 maand borg. Soms zien we dat verhuurders wel eens 2 maanden borg rekenen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je het gehele pand net gerenoveerd hebt, of als je gemeubileerd verhuurt.

De huurwet schrijft geen richtlijnen uit voor de hoogte van de borg. Uit jurisprudentie blijkt dat een maximum van 3 maanden redelijk wordt gehouden. Bij het bepalen van de hoogte van de borg is het aan te raden dat je rekening houdt met de kosten die een huurder kwijt is bij het aangaan van de huurperiode. Ga je teveel borg vragen dan loop je het risico dat je jezelf uit de markt prijst omdat huurders het eerste huurbedrag simpelweg niet op kunnen hoesten.

Borg terugbetalen

Na de huurperiode moet de borg terug betaald worden aan de huurder. Welke termijn hanteer je hierbij? Een gangbare termijn is 1, uiterlijk 2 maanden. Binnen deze termijn heb je genoeg tijd om eventuele schades in kaart te brengen, deze te laten repareren en een overzicht te maken van de te verrekenen kosten.

Borg laten beheren door derden

Besteed je je vastgoedbeheer uit? Check dan of jouw beheerder de borg beheert op een derdengelden rekening. Indien de beheerder failliet gaat staat jouw borg ( of eigenlijk de borg van de huurder) veilig.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via LinkedIn.