Rotterdam is booming!

De afgelopen jaren is de populariteit van Rotterdam flink gestegen. Begin deze maand werd de Economische Verkenning Rotterdam 2019 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat Rotterdam economisch in de lift zit. Steeds meer mensen vinden Rotterdam een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken.

Economische groei

Rotterdam is het economisch centrum van de regio. De werkgelegenheid steeg in Rotterdam het afgelopen jaar met 2.8%. In de omliggende steden steeg de werkgelegenheid slechts met 0,6%. Ook wordt Rotterdam steeds aantrekkelijker voor toeristen. Het aantal hotelovernachtingen nam in 2018 met maar liefst 15% toe ten opzichte van 2017.

Ook groeide het aantal inwoners in Rotterdam. Met name starters en hoger opgeleiden nemen in aantallen toe. De verwachting is dat deze trend zich de komende 15 jaar nog zal voortzetten waardoor Rotterdam in 2035 zal groeien naar 700.000 inwoners.

Rotterdam Zuid

De economische groei van Rotterdam heeft een positieve weerslag op Rotterdam Zuid. Van oorsprong een ondergeschoven kindje, maar op dit moment een gebied wat door de vele initiatieven en ontwikkelingen letterlijk tot bloei komt. De economische groei maakt wijken op Rotterdam Zuid sterker waardoor ze weerbaarder worden voor een eventuele nieuwe crisis.

Investeren in Rotterdam Zuid

Rotterdam Zuid is op dit moment misschien wel een van de meest interessante gebieden als het gaat om een particuliere vastgoed investering. Niet alleen zijn de huizenprijzen in dit gebied van dien aard dat u nog een mooi rendement kunt behalen, ook vindt er zoveel ontwikkeling plaats dat dit gebied een steeds aantrekkelijkere plek wordt voor hoger opgeleiden om te wonen en werken. Dit gecombineerd met de stijgende bevolkingsgroei en de toenemende economische groei maakt Rotterdam Zuid tot een gebied waar u tegen een goede prijs een veilige vastgoed investering kunt doen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.

Interessante links:

Klik hier