Het was groot nieuws deze week! Alle media publiceerden erover en niets voor niets kreeg ik van veel beleggers enthousiaste berichtjes. Het Rijk gaat 130 miljoen euro investeren in Rotterdam Zuid. Deze financiële impuls is uiteraard een positieve opsteker! Maar waar wordt dit geld in geïnvesteerd en wat betekent dit voor dit gebied evenals uw investering? Ik vertel het u in deze blog!

Rotterdam Zuid achterstandswijk

Eind 2010 werd er door het Rijk opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de achterstanden in Rotterdam Zuid. In 2011 werd dit rapport gepresenteerd. De uitslagen gaven aanleiding om de achterstanden op Rotterdam Zuid op een grootschalige manier aan te pakken. De problemen die heersten op Zuid Rotterdam waren on-Nederlands.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Een aanpak met een gedeelde visie was nodig. Hieruit is het Nationaal Programma Rotterdam Zuid ontstaan (NPRZ). Het NPRZ heeft tot doel dat Rotterdam Zuid zich in 2030 moet kunnen meten met de 4 grote gemeenten in Nederland (G4) op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit.

Resultaten tot nu toe

Op dit moment lijkt het erop dat de resultaten van de aanpak positief zijn. De cito scores stijgen, scholieren kiezen voor vervolgopleidingen met meer baangarantie, de WOZ waarden van de woningen stijgen én Zuid Rotterdam wordt populairder onder woningzoekenden.

Investeren in wonen

Binnen het NPRZ is er ook ruimte voor het domein ‘wonen’. Het project Hart van Zuid en Stadionpark vallen beide onder dit plan. Binnen het project Hart van Zuid wordt het gehele gebied aangepakt. Meer informatie over Stadionpark kunt u hier lezen

Extra geld

En nu komt er nog eens 130 miljoen beschikbaar voor Rotterdam Zuid vanuit het Rijk. Dit geld is een onderdeel van het regeerakkoord waarbij 900 miljoen wordt vrijgemaakt voor ‘regionale knelpunten’. Dit geld komt vrij op voorwaarde dat de gemeente ook geld bijlegt. Om die reden zal de gemeente trachten om ook 130 miljoen extra te investeren in dit gebied. Dit betekent dat er nog eens een extra impuls bijkomt van 260 miljoen. Dit geld zal worden besteed aan wonen, onderwijs, werk, veiligheid en cultuur met als doel de leefbaarheid in Rotterdam Zuid te verhogen.

Beleggen in Rotterdam Zuid

Met deze ambitieuze plannen kan het niet anders dat dit gebied een mooi en goed gebied is om in vastgoed te beleggen. Met de nu al stijgende WOZ waardes en een duidelijke visie voor de toekomst kan het niet anders dat Rotterdam Zuid zal blijven groeien, zowel kwalitatief als op het gebied van inwonersaantallen. Niet voor niets zijn wij zo enthousiast over dit gebied.

Meer informatie over het NPRZ vindt u hier

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen op het gebied van verhuur, beheer of vastgoedbelegging? Neem dan contact met mij op, ik help u graag! Ook kunt u mij volgen via facebook of linkedin.