Als u gaat investeren in vastgoed is het handig om diversificatie aan te brengen. Hiermee wordt bedoeld dat u een variatie aanbrengt in uw portefeuille. Dit kunt u op verschillende manieren doen.

Waarom diversifiëren?

De voornaamste reden om diversificatie aan te brengen in uw portefeuille is om risico te spreiden. De vastgoedmarkt is een dynamische markt en tevens een markt die aan verandering onderhevig is. Niet alleen door vraag en aanbod, maar ook door regelgeving. Door uw vastgoed te spreiden kunt u eventuele (onverwachte) veranderingen beter opvangen en managen.

Diversificatie naar doelgroep

Diversifiëren kan op verschillende manieren. Eén ervan is naar doelgroep.

Er zijn verschillende doelgroepen waar u uw vastgoed aan kunt verhuren. Denk aan bijvoorbeeld particulieren, studenten, expats of arbeidsmigranten. Elke doelgroep brengt een andere expertise en regelgeving met zich mee. Zo zullen studenten eerder een kamer huren en expats een gemeubileerd appartement. Een werkgever zal wellicht voor zijn werknemers (arbeidsmigranten) een woning huren.

Een bepaalde huurdersdoelgroep zoals kamerverhuur of verhuur aan arbeidsmigranten valt bestuursrechtelijk gezien onder bepaalde regelgeving. Zaken als kamerverhuurvergunningen of het aantal mensen dat maximaal op 1 adres ingeschreven mag staan is van belang. Dit zijn gemeentelijke regels en juist deze regels kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Een praktijkvoorbeeld

Tot december 2019 was het immens populair om in Rotterdam woningen te verhuren aan woongroepen. Steeds meer vastgoedbeleggers verhuurden op deze manier een appartement aan een groep studenten. Op deze manier kon men meer dan 3 studenten huisvesten zonder dat hier in Rotterdam een vergunning voor nodig was. Eind 2019 veranderde de gemeente de regels, door slechts 1 zogenaamde contra-indicatie toe te voegen. Een woongroep zou geen woongroep meer zijn als de studenten alleen voor de duur van hun studie zouden samenwonen. Veel beleggers hebben op basis van deze wijziging hun strategie moeten aanpassen.

Diversificatie naar regio

Een andere manier om diversificatie aan te brengen is op regio niveau. Dit kan overigens ook op internationaal niveau. Het gaat erom dat u uw vastgoed aankoopt op verschillende plekken in het land of in de wereld. Gemeentelijk beleid is namelijk gericht op lokaal niveau. Heeft u uw vastgoed verspreid over Nederland, dan kan het zijn dat een bepaalde nieuwe regel op de ene locatie niet van invloed is op een andere locatie.

Diversificatie naar vastgoed

De laatste hangt eigenlijk nauw samen met diversificatie naar doelgroep. U kunt ervoor kiezen om vastgoed aan te kopen in verschillende segmenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het hoge, luxe segment, het middensegment of wellicht een verschil in appartementen en eengezinswoningen.

 

Tijdens de laatste corona crisis zagen we dat in het hogere segment, waar veel expats huren, de harde klappen vielen. Er was veel leegstand en de huurprijzen daalden hard. In het middensegment daarentegen zagen we nauwelijks een terugval.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Wordt dan lid van mijn besloten Facebook groep of volg me op Instagram of LinkedIn.