Lange tijd kende de huurwet alleen huurcontracten voor onbepaalde tijd. Een huurcontract opzeggen als verhuurder was eigenlijk onmogelijk zolang de huurder voldeed aan haar verplichtingen. Maar voldeed de huurder niet aan haar verplichtingen dan was opzegging ook niet zo makkelijk. Opzegging door een verhuurder kon alleen onder wettelijke gronden en vaak ook door tussenkomst van de Rechtbank. Dit betekent dat u dus eerst vonnis moest halen om een woning ook daadwerkelijk te kunnen ontruimen.

Sinds 1 juli 2016 kent de wet huurcontracten voor bepaalde tijd. Voor sommige verhuurders kan het best interessant zijn om gebruik te maken van zo’n huurcontract. In deze blog leg ik uit wat de wijziging precies betekent.

Huurcontract voor bepaalde tijd

Als verhuurder mag u sinds juli 2016 een huurcontract sluiten voor bepaalde tijd. Een tijdelijk huurcontact dus. Dit huurcontract mag u na afloop opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 3 en minimaal 1 maand.

Let er wel op dat dit alleen geldig is voor huurcontracten met een looptijd van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximale termijn van 5 jaar.

Hoe moet ik dit huurcontract opzeggen?

Als u het huurcontract op wilt zeggen aan het einde van de huurovereenkomst dan dient u dit schriftelijk te doen. U heeft een opzegtermijn van maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand. Ik raad altijd aan om opzegging schriftelijk aan te zeggen middels aangetekend schrijven. Op die manier weet u zeker dat uw bericht de huurder bereikt.

Indien u niet tijdig opzegt verandert het contract voor bepaalde tijd na afloop automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract voor onbepaalde tijd blijven de regels van kracht zoals ze altijd waren. U kunt de huur in dat geval alleen nog opzeggen onder wettelijke gronden.

Welke rechten heeft een huurder?

Bij een contract voor bepaalde tijd met een tijdsduur van maximaal 2 jaar is ook een nieuwe regel voor de huurder toegevoegd. De huurder mag dit contract namelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk bekent dit dat een huurder de huurovereenkomst na bijvoorbeeld 6 maanden op zou kunnen zeggen.

Waarom een contract voor bepaalde tijd sluiten?

Waarom dan een huurcontract voor bepaalde tijd sluiten als de huurder zo’n overeenkomst tussentijds kan opzeggen? Een huurcontract voor bepaalde tijd kan uitkomst bieden als u eerst wat ‘feeling’ wilt krijgen met de huurder. U kunt dan bijvoorbeeld een huurcontract sluiten voor 6 of 9 maanden. Verloopt deze termijn soepel dan kunt u het huurcontract over laten vloeien naar onbepaalde tijd. Indien er in de eerste periode strubbelingen zijn kunt u de huurovereenkomst opzeggen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of een ander onderwerp gerelateerd aan verhuur of vastgoedbelegging? Neem dan gerust contact met mij op, ik help u graag!

U kunt mij ook volgen via Linkedin of Facebook!