Veel particuliere beleggers verhuren hun woningen (deels) gestoffeerd. Dit betekent dat de woning niet kaal is, maar dat er een vloer, gordijnen, lampen en wandbekleding aanwezig is. Deze kosten kunt u in de huur opnemen. Het is handig om de huur in dat geval uit te splitsen. Hoe u dit doet, leest u in deze blog!

Huurprijs splitsen: kale huur

Het is gebruikelijk om in een huurcontract de huur op te splitsen naar kale huur en overige kosten. De kale huur bedraagt in dat geval de huurprijs die de huurder voor de woning betaalt zonder extra services of diensten. Dit kan bijvoorbeeld de huurprijs zijn zoals deze wordt berekend aan de hand van het puntenstelsel. Verhuurt u een woning in de vrije sector, dan bent u vrij om zelf de hoogte van de kale huur te bepalen.

Overige kosten

Maar wat zijn dan ‘overige kosten’? Onder ‘overige kosten’ kunnen zaken vallen zoals: meubilering, stoffering, gebruikerskosten vanuit de VvE die u wilt doorbelasten of bijvoorbeeld een voorschot voor gas-water en licht.

Als u kosten gaat opvoeren in de huurprijs is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u deze kosten daadwerkelijk maakt. Rekent u dus kosten voor gas-water en licht dan moet u ook aan kunnen tonen dat u hiervoor contracten heeft afgesloten.

Meubilering en stofferingskosten

Het doorbereken van schoonmaakkosten in de huurprijs is vrij eenvoudig. U krijgt een factuur van het schoonmaakbedrijf en deze kunt u een op een overnemen in de huurprijs. Het wordt moeilijker op het moment dat u de woning gestoffeerd en-of gemeubileerd verhuurt en de kosten voor stoffering en meubels in de huurprijs wilt doorvoeren.

De kosten die u mag doorvoeren voor stoffering en meubels is afhankelijk van de verwachte levensduur van de zaak. Vaak wordt dit geschat op 5 jaar. In dat geval mag u elk jaar 20% van de aanschafwaarde meenemen in de huurprijs. Let er wel op dat u ook hier moet kunnen aantonen dat u de kosten daadwerkelijk gemaakt heeft.

Waarom de huur splitsen

De huur in het huurcontract splitsen heeft 2 redenen. De eerste is de bank. Als u, uw verhuurde vastgoed wilt herfinancieren zal de bank om de ‘kale huur’ vragen. De tweede reden om de huur te splitsen is een eventuele zaak met de huurcommissie. Als een huurder zijn huurprijs laat toetsen kijkt de huurcommissie altijd naar de kale huur. Indien er geen opsplitsing gemaakt is in de huurovereenkomst zal de huurcommissie de gehele huur als de kale huur beschouwen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt me ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.

Deze blog liever luisteren als podcast? Check: http://bit.ly/MPG-Podcast1