Wat is handig?

Als u als particuliere belegger uw vastgoed gaat verhuren is het raadzaam om een huurcontract op te stellen. Soms doen investeerders dit zelf, maar het is slim om gebruik te maken van de expertise van een gecertificeerde (VBO) verhuurmakelaar. In de dagelijkse praktijk zien we nog wel eens dat verhuurders ‘afspraken’ maken met huurders en dit vastleggen in een huurcontract. Zodra het huurcontract eindigt blijkt de huurder zich niet aan de zogenaamde afspraken te willen houden en vaak blijken de vastgelegde afspraken ook geen stand te houden bij een rechtbank.

Huurcontracten voor 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is de huurwet aangepast. Vanaf die datum worden verhuurders in de gelegenheid gesteld een huurcontract voor bepaalde tijd te sluiten. Wat betekende dit precies? Voor deze datum kende de wet eigenlijk alleen maar contracten voor een bepaalde tijd onder specifieke voorwaarden. Dit was bijvoorbeeld verhuren op basis van de leegstandswet of verhuren via een diplomatenclausule. Aan beide vormen van verhuur werden in het wetboek duidelijke kaders gesteld waar deze vormen van verhuur aan moesten voldoen. Vaak zagen we dat verhuurders onrechtmatig gebruik maakte van deze clausules, wat nog wel eens voor een onaangename verrassing zorgde als de einddatum van het contract in zicht kwam.

 

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Na 1 juli 2016 werd het voor verhuurders mogelijk gemaakt om contracten voor bepaalde tijd te sluiten. Na het verstrijken van het contract, stopt het huurcontract bij rechtswege en kan de huurder zich niet beroepen op huurbescherming. De belangrijkste aspecten van dit contract zijn:

  • Mag voor minimaal 6 en maximaal 24 maanden
  • Verhuurder heeft maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand opzegtermijn voor einddatum contract
  • Huurder kan het huurcontract tussentijds opzeggen met 1 maand opzegtermijn
  • Huurder kan tot een halfjaar na einddatum contract de aanvangshuurprijs laten toetsen bij de huurcommissie

Bedenk goed van welk huurcontract u gebruik wilt maken

Hoewel het huurcontract voor bepaalde tijd de verhuurder meer vrijheid geeft, betekent het ook dat een huurder een huurcontract eerder op kan zeggen. Wilt u een huurder aan een bepaalde huurperiode houden dan moet u dus een ander huurcontract afsluiten. Bedenk dus voordat u gaat verhuren goed welk soort huurcontract u af wilt sluiten.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.