Op 31 januari 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een aantal wijzigingen in de Wet Verhuurderheffing. Maar we kennen de verhuurderheffing al sinds 2014. Wat houdt de verhuurderheffing precies in en wat is er nu precies gewijzigd?

Woonakkoord

In 2014 is er een zogenaamd woonakkoord tot stand gekomen. Dit woonakkoord moest zorgen voor stimulering in de bouw en bevordering van de energiebesparing. Ook moest het starters helpen om eerder aan een goede huurwoning te kunnen komen. Verder zou het scheefwonen tegen moeten gaan. Dit zijn mensen die in een relatief goedkope huurwoning wonen met eigenlijk een te hoog inkomen. De afspraken in het woonakkoord werden vastgelegd in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Eigenlijk betreft het wijzigen van de verhuurderheffing een wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. (bron: Rijksoverheid)

Verhuurderheffing

Door de komst van de verhuurderheffing moesten verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuurden een heffing betalen over de waarde van de huurwoningen. Het ging hier specifiek om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 710,68 (prijspeil 2016).

Lagere verhuurderheffing bij investeringen

Er zijn een aantal situaties waarbij verhuurders minder heffing hoeven te betalen. Als verhuurders investeren in bijv. het transformeren van kantoorruimte of oude scholen tot woonruimte of in sloop. Of als verhuurders nieuwbouw of verbouw realiseren in Rotterdam-Zuid.

Tarieven van de verhuurderheffing

Het tarief bedraagt in 2017 0.536% van de WOZ waarde van de huurwoning. In 2018 zal dit tarief verder oplopen naar 0.591%

Wat gaat er veranderen?

Anno 2017 is de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II geëvalueerd en dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen. De meest belangrijke wijziging voor particuliere beleggers is met name de vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen.

Wat betekent dit voor beleggen in Rotterdam?

Samengevat is deze ontwikkeling voor de beleggers in Rotterdam positief. Het is natuurlijk altijd een positieve ontwikkeling als de kosten in een exploitatiebegroting bijgesteld kunnen worden naar beneden. Maar gezien de toenemende populariteit van Rotterdam Zuid waar juist een groot aantal woningen onder het prijspeil verhuurd worden, is het meer dan positief dat er een vrijstelling is van de verhuurderheffing tot 51 woningen. Ook de lagere verhuurderheffing voor nieuwbouw of verbouw in Rotterdam Zuid zal zeker meespelen als men kijkt naar eventuele transformatie of nieuwbouwprojecten in deze regio.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u o.a. vinden op de website van Aedes en de Rijksoverheid