Als u wilt gaan verhuren in Rotterdam wilt u uiteraard dat dit gebeurd volgens de regels die de gemeente heeft opgesteld. Soms is het moeilijk om te achterhalen hoe deze regelgeving nou precies in elkaar zit. Elke gemeente mag namelijk binnen bepaalde kaders een eigen beleid maken. Stel dat u in meer steden vastgoed bezit, dan zou het dus zomaar kunnen dat de ene gemeente andere regelgeving hanteert dan de andere huisvestingsverordening regels van andere gemeentes.

De Huisvestingswet 2014

Omdat er in sommige delen van Nederland een tekort is aan (betaalbare) huurwoningen is op 1 januari 2015 de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten handvatten om hun woningvoorraad en de woningverdeling te regelen.

De Huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening legt de gemeente de regels vast die in haar gemeente gelden. Dit zijn dus regels voor het toewijzen van het goedkopere huuraanbod maar ook regels die de woningvoorraad regelen zoals het splitsen of samenvoegen van woningen.

Huisvestingsverordening Rotterdam

Ook Rotterdam heeft zo’n document waarin alle regels staan die met de verdeling van woonruimte en met het beheren van de woningvoorraad te maken hebben. In de huisvestingsverordening Rotterdam staan onder andere regels met betrekking tot de huisvestingsvergunning, het splitsen of samenvoegen van woningen en het aantal toegestane inschrijvingen per adres.

Verhuren? Verdiep u in de regels van de gemeente

Voordat u gaat verhuren is het dus noodzakelijk dat u zich verdiept in de regelgeving van de gemeente. Zeker omdat de regelgeving per gemeente kan verschillen. Zo hanteert de ene gemeente een maximaal aantal inschrijvingen van 3 personen per adres en de andere 2. Dit kan erg verwarrend zijn. Ook zijn er belangrijke regels opgenomen over bijvoorbeeld het minimale aantal m2 als u een woning wilt splitsen. Bent u voornemens om een woning aan te kopen en te splitsen? Kijk dan vooraf wat de regelgeving binnen uw gemeente is. Het zou eeuwig zonde zijn als u de verkeerde aankoop doet omdat u vooraf niet goed geïnformeerd was.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via facebook, Instagram of LinkedIn.