De Huisvestingsvergunning

Wie verhuurd in Rotterdam krijgt er vroeg of laat mee te maken. De Huisvestingsvergunning, als onderdeel van de Rotterdamwet. In deze blog vertel ik u alles wat u erover moet weten.

De Rotterdamwet

De huisvestingsvergunning is een instrument dat onder de zogenaamde Rotterdam wet valt. De Rotterdamwet is een andere benaming voor de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Binnen deze wet krijgen gemeenten instrumenten die zij kunnen toepassen om problemen in o.a. woonwijken tegen te gaan. De wet trad in 2005 in werking.

De huisvestingsvergunning een instrument

De Huisvestingsvergunning is een instrument dat de gemeente Rotterdam kan gebruiken om bepaalde doelgroepen in bijvoorbeeld zwakkere wijken te weren. De gemeente heeft een aantal straten en wijken (postcode gebieden) aangewezen waar potentiële huurders een huisvestingsvergunning moeten aanvragen.

Potentiële huurders vragen voordat zij hun intrek kunnen nemen in de woning een huisvestingsvergunning aan bij de gemeente. De gemeente geeft de huisvestingsvergunning alleen af als een huurder voldoet aan de criteria. Voldoet een huurder niet, dan wordt de vergunning niet af gegeven en kan een huurder zich niet inschrijven in de huurwoning. Met andere woorden, een huurder mag er dan niet wonen.

Welke criteria hanteert de gemeente?

Binnen de Rotterdamwet zijn er 2 artikelen waar een particuliere belegger het meest mee te maken zal hebben. Artikel 8 en artikel 10.

Artikel 8

Artikel 8 heeft betrekking op de inkomenseis. Dit artikel is al langere tijd een onderdeel van de Rotterdamwet. Het betekent dat huurders die korter dan 6 jaar in (de regio) Rotterdam wonen en een woning willen betrekken in een gebied waar de huisvestingsvergunning van kracht is moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • De huurder is economisch zelfstandig
 • Het inkomen is hoger dan de Rotterdamse bijstandsnorm
 • Inkomen komt uit:
  • Werk (arbeidsovereenkomst)
  • Zelfstandig beroep
  • Eigen bedrijf
 • Inkomen komt uit:
  • Vrijwillig vervroegd uittreden
  • AOW
  • Ouderdoms- of nabestaandenpensioen
  • Studiefinanciering

Andere vormen van inkomen worden niet toegestaan.

Artikel 10

Artikel 10 is een nieuw artikel en is in werking getreden sinds maart 2019. Met dit artikel wil de gemeente Rotterdam aspirant huurders checken op hun woonverleden. Hebben zij in het verleden overlast veroorzaakt of zijn er meldingen van crimineel gedrag, dan krijgen zij geen huisvestingsvergunning. In beginsel geldt de maatregel voor 31 straten in Rotterdam, maar in de toekomst zal dit uitgebreid worden.

Boetes

Valt uw woning binnen een huisvestingsvergunningsgebied? Dan is de huurder verplicht de vergunning aan te vragen. U mag de sleutels pas aan de huurder overhandigen op het moment dat de huurder de vergunning heeft ontvangen. Draagt u toch de sleutels eerder over of verhuurt u een woning zonder dat de huurder een vergunning heeft? Dan riskeert u een boete. Boetes kunnen oplopen van tot € 8000,-

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op! U kunt mij ook volgen via Facebook, Instagram of LinkedIn.